1. 6. 2020  4:25 Žaneta
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh a tvorba výukového softvéru a vypracovanie komplexných učebných materiálov k predmetom Metódy analýzy rizika a Metódy riadenia rizík

Garant: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.


   
Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Návrh a tvorba výukového softvéru a vypracovanie komplexných učebných materiálov k predmetom Metódy analýzy rizika a Metódy riadenia rizík".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
PracoviskoTelefón
Kancelária
KBI UIBE MTF
+421 906 068 klapka 510
ŤL-323
Bc. Alena Micháliková
VV OPOM MTF [ukončené]+421 918 646 011T-13
MTF D-AAIP [ukončené]
+421 906 068 423
T02 4.125
KBI UIBE MTF [ukončené]+421 906 068 klapka 507
ŤL-307
ext UIBE MTF+421 906 068 klapka 532
ŤL-205
Ing. Lukáš Hrčka, PhD.
MTF D-AAIP [ukončené]
+421 906 068 428
T02 4.123
UPIM MTF
+421 906 068 kl. 457
T02 2.112
UIAM MTF [ukončené]+421 906 068 413T02 4.104
Ing. Alica Pastierová, PhD.
UIBE MTF
+421 906 068 klapka 507ŤL 307
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
KEI UIBE MTF
+421 908 674 072ŤL 307a
UIBE MTF
+421 906 068 klapka 501
ŤL 322a
KBI UIBE MTF
+421 906 068 klapka 510
ŤL-323
UIBE MTF
+421 906 068 klapka 508
TL-305

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľriešiteľ
pomocník
pozorovateľ