24. 5. 2019  20:53 Ela
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh a tvorba výukového softvéru a vypracovanie komplexných učebných materiálov k predmetom Metódy analýzy rizika a Metódy riadenia rizík

Garant: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Návrh a tvorba výukového softvéru a vypracovanie komplexných učebných materiálov k predmetom Metódy analýzy rizika a Metódy riadenia rizík".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.KBI UIBE MTF+421 906 068 klapka 510ŤL-323
Bc. Alena MichálikováVV OPOM MTF [ukončené]+421 918 646 011T-13
Ing. Alica Bartošová, PhD.UIBE MTF+421 906 068 klapka 515ŤL-304
Ing. Peter BerčíkMTF D-AAIP den [prerušené]+421 906 068 423T02 4.125
Ing. Pavol Čekan, PhD.KBI UIBE MTF+421 906 068 klapka 507ŤL-307
Ing. Jozef Harangozó, PhD.ext UIBE MTF+421 906 068 klapka 532ŤL-205
Ing. Lukáš Hrčka, PhD.MTF D-AAIP [ukončené]+421 906 068 428T02 4.123
Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 457T02 2.112
Ing. František Miksa, PhD.UIAM MTF [ukončené]+421 906 068 413T02 4.104
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.KEI UIBE MTF+421 908 674 072ŤL 307a
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.UIBE MTF+421 906 068 klapka 517ŤL-322b
Ing. Zuzana Szabová, PhD.UIBE MTF+421 906 068 klapka 510ŤL-323
Ing. Igor Wachter, PhD.UIBE MTF+421 906 068 klapka 508TL-305

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ