24. 2. 2020  11:23 Matej
Akademický informačný systém

Projekty


Komplexné štúdium tepelne aktivovaných transportných a transformačných procesov v progresívnych kovových zliatinách so špecifickými vlastnosťami

Garant: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Komplexné štúdium tepelne aktivovaných transportných a transformačných procesov v progresívnych kovových zliatinách so špecifickými vlastnosťami".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.UVPT MTF, ext UMAT MTF+421 918 646 072NC 210
Mária Rešetková, MBAZPZV MTF+421 918 646 015T2-124
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.UMAT MTF720NC 311
doc. Ing. Roman Čička, PhD.UMAT MTF+421 918 646 047T-217, NC 318
Ing. Marián Drienovský, PhD.UMAT MTF748NC 310
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.UMAT MTF730NC 323
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.OAM ÚACHTM FCHPT, UMAT MTF+421 908 674 086NC 731, 130,SB,1.poshodie
RNDr. Pavol Priputen, PhD.UMAT MTF748NC 310
doc. Ing. Lýdia Rízeková Trnková, PhD.UMAT MTF727NC 315
Ing. Stanislav Vragaš, PhD.MTF D-oTVP [ukončené]733NC 307

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ