18. 11. 2019  1:41 Eugen
Akademický informační systém

Projekty


Tvorba inovatívnych vysokoškolských učebníc a pomôcok pre študijné programy Protipožiarna ochrana a bezpečnosť a Integrovaná bezpečnosť

Garant: prof. Ing. Karol Balog, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Spoločná tvorba multimediálnej učebnice a učebných pomôcok pedagógmi z univerzít, na ktorých je poskytované vzdelávanie v príbuzných študijných odboroch Záchranné služby a Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, poskytne skvalitnenie prípravy vysokoškolsky vzdelaných odborníkov. Integrácia základných poznatkov zlepší uplatnenie absolventov v praxi, ale zároveň zachová diverizifikované profily absolventov, ich špecifické vedomosti a zručnosti.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Identifikace projektu:012STU Z-4/2016
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministrátor
prof. Ing. Karol Balog, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Hrušovský, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Rantuch, PhD.spoluriešiteľ