22. 11. 2019  16:19 Cecília
Akademický informační systém

Projekty


Vymedzenie kľúčových atribútov podnikovej kultúry ovplyvňujúcich výkonnosť organizácií pôsobiacich v špecifických podmienkach SR

Garant: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V súčasnosti stále prevláda nejednotnosť autorov v oblasti definovania a charakteristiky podnikovej kultúry, čo môže byť spôsobené i vplyvom národných špecifík. Projekt sa zaoberá komplexným výskumom jednotlivých aspektov a prevládajúcej orientácie podnikovej kultúry v špecifických podmienkach podnikov pôsobiacich na Slovensku.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikace projektu:APVV-0631-10
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 05. 2011
Datum ukončení projektu:31. 10. 2014
Počet pracovníků projektu:10
Počet oficiálních pracovníků projektu:10

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministrátor
Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Kristína Koltnerová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Lenhardtová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vanessa Prajová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.spoluriešiteľ