14. 10. 2019  7:27 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Nové funkčné povrchy pre konštrukčné časti v petrochemickom a chemickom priemysle

Garant: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vývoj procesu nízko-teplotného úplného supernasýtenia (NTUSS) by mohol využiť nauhličenie nehrdzavejúcej ocele pri nízkych teplotách a z toho dôvodu zlepšiť ich koróznu a oteruvzdornosť.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-0514-10
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 05. 2011
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2014
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Magda Péteryováspoluriešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministrátor
Ing. Miroslav Béger, PhD.spoluriešiteľ