24. 6. 2019  17:28 Ján
Akademický informační systém

Projekty


Štúdium špeciálnych skiel metódami založenými na procesoch dielektrickej relaxácie ich štruktúry

Garant: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na štúdium špeciálnych skiel aj dopovaných prvkami vzácnych zemín určených pre aplikácie v optonike, vláknovej optike a dozimetrii. Na novopripravených sklách zo skupiny chalkogenidových skiel a skiel na báze oxidov ťažkých kovov sa v rámci jeho riešenia hľadajú korelačné vzťahy medzi zložením a technologii ich prípravy na jednej strane a dosiahnutou štruktúrou a fyzikálnymi vlastnosťami určujúcimi vhodnosť pre praktické aplikácie na strane druhej.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Identifikace projektu:APVV-0216-10
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 05. 2011
Datum ukončení projektu:31. 10. 2014
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Mária Rešetková, MBAadministrátor
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ