25. 1. 2020  8:21 Gejza
Akademický informační systém

Projekty


Analýza radiačného poškodenia materiálov pre termonukleárne fúzne reaktory

Garant: Mgr. Michal Skarba, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Jedným z náročných kritérií ktoré musia spĺňať materiály pre konštrukciu termonukleárnych fúznych reaktorov je odolnosť voči pôsobeniu radiácie. Kolízie mikroštruktúry steny reaktora pred a po simulovanom radiačnom poškodení je nevyhnutné pre posúdenie použiteľnosti daných konštrukčných materiálov.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Identifikace projektu:APVV-0611-10
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 05. 2011
Datum ukončení projektu:31. 10. 2014
Počet pracovníků projektu:8
Počet oficiálních pracovníků projektu:8

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Mária Rešetková, MBAadministrátor
Mgr. Michal Skarba, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Čička, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Pavol Priputen, PhD.spoluriešiteľ