14. 11. 2019  20:50 Irma
Akademický informační systém

Projekty


Dynamická analýza a syntéza rotačných strojových agregátov

Garant: doc. Ing. Jozef Mudrik, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky (MTF)
Identifikace projektu:1/9102/02
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2002
Datum ukončení projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Jozef Mudrik, CSc.zodpovedný riešiteľ