24. 7. 2019  11:15 Vladimír
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium a numerická simulácia tepelných a napäťovo-deformačných stavov v progresívnych technologických a montážnych procesoch

Garant: doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Štúdium a numerická simulácia tepelných a napäťovo-deformačných stavov v progresívnych technologických a montážnych procesoch".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.ext UVSM MTF

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ