14. 10. 2019  17:21 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium a numerická simulácia tepelných a napäťovo-deformačných stavov v progresívnych technologických a montážnych procesoch

Garant: doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra aplikovanej mechaniky (UVSM MTF)
Identifikácia projektu:1/9381/02
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.zodpovedný riešiteľ