18. 10. 2019  13:46 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Skúmanie vplyvu spracovateľských technológií vybraných materiálov s neusporiadanou štruktúrou

Garant: prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra nekovových materiálov (UMAT MTF)
Identifikácia projektu:1/9096/02
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:30. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD.zodpovedný riešiteľ