Oct 14, 2019   6:16 p.m. Boris
Academic information system

Projects


Vzťah technológie prípravy a vlastností materiálov na báze oxidov, halogenidov a chalkogenidov ťažkých kovov pre vláknovú optiku, laserovú a senzorovú techniku a náhradné zdroje energie

Supervisor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Kind of project:VEGA ()
Department:Department of Physics (FCE)
Project identification:1/9097/02
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2002
Project close date:31. 12. 2004
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0