24. 6. 2019  14:19 Ján
Akademický informačný systém

Projekty


Unifikácia metód hodnotenia mechanických a fyzikálnych vlastností vysokohodnotného betónu a vláknobetónu

Garant: prof. Ing. Igor Hudoba, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Identifikácia projektu:1/0321/03
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0