14. 10. 2019  3:55 Boris
Akademický informační systém

Projekty


Zvýšenie odolnosti asfaltových zmesí proti plastickým deformáciám

Garant: doc. Ing. Karol Grünner, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra dopravných stavieb (SvF)
Identifikace projektu:1/0323/03
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2003
Datum ukončení projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0