22. 9. 2019  5:34 Móric
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj integrovaných meracích systémov na monitorovanie dynamických pretvorení stavebných konštrukcií

Garant: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Vývoj integrovaných meracích systémov na monitorovanie dynamických pretvorení stavebných konštrukcií".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.KGDE SvF+421 (2) 59 274 559A-311

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ