15. 11. 2019  11:01 Leopold
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza vplyvu zosuvov na výstavbu a rekonštrukciu cestných stavieb na Slovensku

Garant: doc. RNDr. Jozef Malgot, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Analýza vplyvu zosuvov na výstavbu a rekonštrukciu cestných stavieb na Slovensku".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. RNDr. Jozef Malgot, PhD.KGTE SvF [ukončené]

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ