19. 9. 2019  0:09 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza vplyvu zosuvov na výstavbu a rekonštrukciu cestných stavieb na Slovensku

Garant: doc. RNDr. Jozef Malgot, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra geotechniky (SvF)
Identifikácia projektu:1/0327/03
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:30. 11. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0