19. 9. 2019  8:11 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Riadenie prevádzky v multislužbových telekomunikačných systémoch a sieťach

Garant: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je orientovaný na metódy smerovania prevádzky pri viacbodových spojeniach v telekominukačných sieťach prostredníctvom smerovania funkcií. Preventivne mechanizmi manažmentu prevádzky ATM.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra telekomunikácií (FEI)
Identifikácia projektu:1/0156/03
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0