Oct 20, 2019   8:52 p.m. Vendelín
Academic information system

Projects


Moderné metódy riadenia systémov

Supervisor: prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Rozvoj moderných metód adaptívneho, optimálneho a robustného riadenia systémov, založených na nových netradičných a inteligentných metódach riadenia. VYužitie metód koordinácie pri riadení dynamických režimov ako aj raidenia ustáleného stavu výroby.
Kind of project:VEGA ()
Department:Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Project identification:1/0158/03
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2003
Project close date:31. 12. 2005
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0