24. 8. 2019  22:15 Bartolomej
Akademický informačný systém

Projekty


Elektromagnetická kompatibilita elektronických systémov

Garant: prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je orientovaný na rozvoj numerických metód simulácií interakcií elektroamgnetických polí a vodivými štruktúrami s cieľom ich využitia v oblasti elektroamgnetickej kompatibility, modelovanie správania sa elektronických systémov pod vplyvom elektromagnetických rušivých faktorov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra merania (FEI)
Identifikácia projektu:1/0160/03
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0