24. 6. 2019  23:22 Ján
Akademický informačný systém

Projekty


Inovácia doplňujúceho pedagogického štúdia učiteľov odborných predmetov stredných škôl

Garant: prof. Ing. PhDr. Ivan Turek, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)
Identifikácia projektu:3/0212/02
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. PhDr. Ivan Turek, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva