20. 7. 2019  14:06 Iľja
Akademický informačný systém

Projekty


Geodetické monitorovanie deformácií zemského povrchu

Garant: doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Geodetické monitorovanie deformácií zemského povrchu".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.ext SvF+421 (2) 59 274 536A-604

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ