18. 6. 2019  0:49 Vratislav
Akademický informačný systém

Projekty


Geodetické monitorovanie deformácií zemského povrchu

Garant: doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra geodetických základov (SvF)
Identifikácia projektu:1/8251/01
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2001
Dátum ukončenia projektu:31. 01. 2003
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0