Jun 27, 2019   4:05 a.m. Ladislav
Academic information system

Projects


Analýza akustickej a tepelnej pohody vo viacúčelových sálach determinovaná fyzikálnymi parametrami vnútorného prostredia

Supervisor: prof. Ing. Peter Tomašovič, PhD.


Basic information   Workers      


The following table shows details about research workers on the project "Analýza akustickej a tepelnej pohody vo viacúčelových sálach determinovaná fyzikálnymi parametrami vnútorného prostredia".


A list of all workers participating in the project

The following table contains a list of all research workers co-oprating on the project.

OfficerRoleDepartmentPhoneOffice
prof. Ing. Peter Tomašovič, PhD.ext FCE+421 (2) 59 274 436C 0704

Key
Role:administrationmethodic executive officersolverassistantobserver