24. 8. 2019  0:40 Bartolomej
Akademický informačný systém

Projekty


Znalosťami podporená modifikácia povrchových vrstiev nanokryštalickyćh zliatín

Garant: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Znalosťami podporené modifikácia povrchov zlepšuje vybrané charakteristiky materiálov, ktoré sú schopné vytvoriť budúcu generáciu výrobkov s vysokými prevádzkovými vlastnosťami.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikácia projektu:1/1014/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0