22. 10. 2019  18:04 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Vysokorýchle optické paketové siete, triedy služieb a manažment kvality služieb v prostredí chrbticových optických sietí

Garant: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Výskumné aktivity projektu budú zameraná hlavne na vytvorenie simulačného prostredia ( softvérového aj hardvérového) pre siete s prepínaním optických paketov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra telekomunikácií (FEI)
Identifikácia projektu:1/1048/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0