18. 9. 2019  23:55 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza a tvorba matematických modelov pružných a väzkopružných štruktúr a ich správania sa pod vplyvom kontaktných podmienok

Garant: prof. RNDr. Igor Bock, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Súčasná technická prax vyžaduje stále kvalitnejšie materiály podrobené náročným vonkajším podmienkam.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra matematiky (FEI)
Identifikácia projektu:1/1135/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0