21. 8. 2019  3:59 Jana
Akademický informačný systém

Projekty


Inovácia vzdelávacieho programu v odbore elektronika ,so zameraním na progresívne mikro-, opto-, a nanoelektronické technológie v bakalárskom a inžinierskom štúdiu

Garant: prof. Ing. Otto Csabay, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Inovácia vybraných predmetov zabezpečovaných KME na FEI STU v bakalárskom a inžinierskom štúdiu odboru Elektronika, so zohľadnením nového modelu dvojstupňového štúdia v prezenčnej a dištančnej forme
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:3/0053/02
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0