Oct 16, 2019   0:06 a.m. Vladimíra
Academic information system

Projects


Inovácia vzdelávacieho programu v odbore elektronika ,so zameraním na progresívne mikro-, opto-, a nanoelektronické technológie v bakalárskom a inžinierskom štúdiu

Supervisor: prof. Ing. Otto Csabay, DrSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Inovácia vybraných predmetov zabezpečovaných KME na FEI STU v bakalárskom a inžinierskom štúdiu odboru Elektronika, so zohľadnením nového modelu dvojstupňového štúdia v prezenčnej a dištančnej forme
Kind of project:KEGA ()
Department:Department of microelectronics (FEEIT)
Project identification:3/0053/02
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 09. 2002
Project close date:31. 08. 2005
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0