14. 10. 2019  16:21 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Multimediálne študijné materiály pre bakalárske

Garant: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Automatizované systémy riadenia (ÚRK FEI)
Identifikácia projektu:3/0057/02
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0