6. 6. 2020  22:19 Norbert
Akademický informačný systém

Projekty


Interaktívny multimediálny projekt výučby fyziky pre technické univerzity SR

Garant: prof. Ing. Peter Ballo, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Nová forma vyučby prostredníctvom multimédií pre dennú i dištančnú formu štúdia podporujúcu samoštúdium a kreativitu študentov
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:
Katedra fyziky (FEI)
Identifikácia projektu:
3/108003
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0