6. 6. 2020  23:33 Norbert
Akademický informačný systém

Projekty


Interaktívny multimediálny projekt výučby fyziky pre technické univerzity SR

Garant: prof. Ing. Peter Ballo, PhD.


Základné informácie   
Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Interaktívny multimediálny projekt výučby fyziky pre technické univerzity SR".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
ÚJFI FEI+421 (2) 60 291 516
A206
doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.KF UMAT MTF [ukončené]

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ