16. 9. 2019  4:02 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informační systém

Projekty


Vzdelávanie v jadrovo ? fyzikálnom inžinierstve

Garant: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Sprístupnenie a rozvinutie jadrové-fyzikálne vedomosti, znalosti a odbornosti, vytvorenie koncepčne ucelených štúdijných plánov a osnov.Zhromaždenie informácií, ich spracovanie, návrh štúdijného programu, vypracovanie sylabov a anotácií, kontrola kvality.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikace projektu:3/100503
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2003
Datum ukončení projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0