19. 10. 2019  7:24 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Vzdelávanie v jadrovo ? fyzikálnom inžinierstve

Garant: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Sprístupnenie a rozvinutie jadrové-fyzikálne vedomosti, znalosti a odbornosti, vytvorenie koncepčne ucelených štúdijných plánov a osnov.Zhromaždenie informácií, ich spracovanie, návrh štúdijného programu, vypracovanie sylabov a anotácií, kontrola kvality.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikácia projektu:3/100503
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0