18. 2. 2020  1:26 Jaromír
Akademický informačný systém

Projekty


Príprava a analýza progresívnych mikroelektronických štruktúr a prvkov podporená modelovaním a simuláciou

Garant: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:1/9042/02
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0