19. 10. 2019  12:19 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Zlepšenie generovania a vyžarovania elektromagnetických vĺn v mobilných a stacionárnych rádiokomunikačných systémoch

Garant: prof. Ing. Igor Baláž, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra rádioelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:1/9045/02
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0