18. 10. 2019  13:00 Lukáš
Akademický informační systém

Projekty


Spracovanie informácií v distribuovanom prostredí inteligentných agentov.

Garant: prof. Ing. Vladimír Vojtek, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je návrh metód a prostriedkov pre inteligentné sprístupňovanie, spracovanie a prezentovanie informácií v distribuovanom prostredí. Navrhneme model pre distribuovanú reprezentáciu virtuálneho prostredia, ktorý tvoria kolónie nezávislých a vzájomne komunikujúcich agentov schopných vyhľadávať a spracovávať informáciu na základe jej štruktúrovanej sémantickej špecifikácie s dôrazom na bezpečnosť, vzhľadom na prenos, uchovávanie a autencitu informácií. Našim cieľom je nájsť vhodné teoretické aj prakticky aplikovateľné riešenia, ktoré budú vyhovovať nielen požiadavkám na bezpečnosť, ale aj požiadavkám na rýchlosť prenostu a používateľský komfort pri práci v distribuovanom prostredí.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Fakulta informatiky a informačných technológií
Identifikace projektu:1/0161/03
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2003
Datum ukončení projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:22
Počet oficiálních pracovníků projektu:0