20. 10. 2020  5:57 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Spracovanie informácií v distribuovanom prostredí inteligentných agentov.

Garant: prof. Ing. Vladimír Vojtek, PhD.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom projektu je návrh metód a prostriedkov pre inteligentné sprístupňovanie, spracovanie a prezentovanie informácií v distribuovanom prostredí. Navrhneme model pre distribuovanú reprezentáciu virtuálneho prostredia, ktorý tvoria kolónie nezávislých a vzájomne komunikujúcich agentov schopných vyhľadávať a spracovávať informáciu na základe jej štruktúrovanej sémantickej špecifikácie s dôrazom na bezpečnosť, vzhľadom na prenos, uchovávanie a autencitu informácií. Našim cieľom je nájsť vhodné teoretické aj prakticky aplikovateľné riešenia, ktoré budú vyhovovať nielen požiadavkám na bezpečnosť, ale aj požiadavkám na rýchlosť prenostu a používateľský komfort pri práci v distribuovanom prostredí.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Fakulta informatiky a informačných technológií
Identifikácia projektu:
1/0161/03
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:
22
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0