24. 9. 2019  10:44 Ľuboš
Akademický informačný systém

Projekty


Metódy a prostriedky tvorby bezpečnosti a správy sieťových a mobilných počítačových systémov II.

Garant: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vytvorenie nového efektívneho formálneho špecifikačného prostriedku a vývojového prostredia založeného na autonómnych agentoch a procesoch s určením na špecifikáciu zložitých digitálnych systémov (s využitím zložitých knižničných prvkov riešsení na "soft" i "firm"úrovni) najmä pre implementáciu vo forme mikrosystému. Špecifikačný jazyk HSSL+ pre špecifikáciu zložitých digitálnych systémov na systémovej úrovni návrhu. Vypracovanie nových algoritmov a novej metodiky zabezpečenia spoľahlivosti a odolnosti systémov proti poruchám. Získané výsledky prinesú obohatenie poznatkov o metódach návrhu riadiacich systémov v reálnom čase. Vypracovanie nových postupov a metód vynucovania bezpečnosti v distribuovanom systéme.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav počítačových systémov a sietí (FIIT)
Identifikácia projektu:1/0157/03
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:21
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0