15. 10. 2019  19:11 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Nelineárne metódy v teórii neurónových sietí.

Garant: doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Nelineárne metódy v teórii neurónových sietí.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.ext FIIT [ukončené]

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ