1. 6. 2020  19:21 Žaneta
Akademický informačný systém

Projekty


Nelineárne metódy v teórii neurónových sietí.

Garant: doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Nelineárne metódy v teórii neurónových sietí.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
ÚlohaPracovisko
Telefón
Kancelária
ext FIIT [ukončené]

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ