19. 2. 2020  1:13 Vlasta
Akademický informační systém

Projekty


Nelineárne metódy v teórii neurónových sietí.

Garant: doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Identifikace projektu:1/9046/02
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 03. 2002
Datum ukončení projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0