23. 9. 2019  7:21 Zdenka
Akademický informačný systém

Projekty


Nelineárne metódy v teórii neurónových sietí.

Garant: doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Identifikácia projektu:1/9046/02
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 03. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0