22. 10. 2020  14:16 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Umelá chémia a molekulárna evolúcia in silico

Garant: prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.


Základné informácie
   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Identifikácia projektu:
1/0062/03
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0