20. 9. 2019  7:18 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Projekty


Umelá chémia a molekulárna evolúcia in silico

Garant: prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Identifikácia projektu:1/0062/03
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0