22. 9. 2019  1:57 Móric
Akademický informačný systém

Projekty


Neurónové siete s "echo" stavmi

Garant: prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je štúdium moderného prístupu k rekurentným neurónovým sieťam, vhodného tak pre predikciu časových radov, ako aj pre modelovanie procesov uvažovania v umelých neurálnych systémoch. Neurónová sieť v tomto prístupe obsahuje blok neurónov s rekurentnou architektúrou, ktorá je náhodne generovaná a váhové koeficienty jej spojov sú fixné v priebehu učenia siete. Vstupné aktivity do neurónovej siete sa zobrazia na bohatú dynamickú štruktúru aktivít skrytých neurónov, využívaných ako vstup do vrstvy výstupných neurónov. Navrhovaný projekt bude zameraný na štúdium schopnosti zovšeobecnenia týchto sietí a ich použitia k modelovaniu procesu uvažovania pomocou modulárnych štruktúr, pričom jednotlivé moduly sú zostrojené pomocou neurónových sietí s "echo" stavmi.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Identifikácia projektu:1/1047/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0