Jul 21, 2019   10:43 a.m. Daniel
Academic information system

Projects


Progresívne magnetické materiály- štúdium magnetizačných procesov a ich modelovanie s ohľadom na aplikácie v elektromagnetických prvkoch a senzoroch

Supervisor: doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Štúdium a modelovanie magnetizačných procesov so zameraním predovšetkým na dve skupiny progresívnych materiálov-amorfných feromagnetických zliatín a magnetokompozitných materiálov. Najdenie modelu a jeho kvantitatívne určenie.
Kind of project:VEGA ()
Department:Department of electromagnetic theory (FEEIT)
Project identification:1/0142/03
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2003
Project close date:31. 12. 2005
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0