26. 10. 2020  3:36 Demeter
Akademický informační systém

Projekty


Syntéza nelineárnych systémov s obmedzeniami

Garant: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.


   
Pracovníci
   
   


Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "Syntéza nelineárnych systémov s obmedzeniami".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

Pracovník
Role
Pracoviště
Telefon
Kancelář
ÚAM FEI, ext UIAM MTF
+421 (2) 60 291 771
D112

Legenda
Role:
administrativa
metodický řešitel
řešitel
pomocník
pozorovatel