16. 12. 2019  10:40 Albína
Akademický informačný systém

Projekty


Syntéza nelineárnych systémov s obmedzeniami

Garant: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Syntéza nelineárnych systémov s obmedzeniami".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.ÚAM FEI, ext UIAM MTF+421 (2) 60 291 771D112

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ