21. 10. 2019  10:53 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Syntéza nelineárnych systémov s obmedzeniami

Garant: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Rozpracovanie metódy zadávania pólov pre systémy s obmedzeniami. Jednotná metodika s rôznymi typmi modulácieakčných signálov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Automatizované systémy riadenia (ÚRK FEI)
Identifikácia projektu:1/0145/03
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0