Oct 23, 2019   12:44 p.m. Alojza
Academic information system

Projects


Číslicové spracovanie obrazových a rečových signálov, sieťové protokoly, modelovanie komunikačných prostredí a implementácia multimediálnych služieb v prostredí novej generácie konvergovaných sietí

Supervisor: prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Aktivity projektu sú orientované na metódy a algoritmy čislicového spracovania obrazových a rečových signalov s vyuzitim ortogonalnych transformacií, segmentačných metód, kompresných techník a neurónových sietí.
Kind of project:VEGA ()
Department:Department of telecommunications (FEEIT)
Project identification:1/0147/03
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2003
Project close date:31. 12. 2005
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0