Jul 15, 2019   8:47 p.m. Henrich
Academic information system

Projects


Nové translačné a samoopravné kódy a iné digitálne techniky pre telekomunikačné siete a pamäťové systémy

Supervisor: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:KOnštrukcia nových translačných, samoopravných a kombinovaných kódov, vývoj algoritmov ich kódovania a dekódovania, návrh metód odhadu kapacity dvojrozmerných kanálov s obmedzeniami, návrh nových techník ochrany pri jej prenose a uchovávaní.
Kind of project:VEGA ()
Department:Department of telecommunications (FEEIT)
Project identification:1/0148/03
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2003
Project close date:31. 12. 2005
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0